Химия
Химия, 27.02.2019 23:20, 7klassnik1

Яэту тему ионного обмена дан пример решения таких : 0) nacl+agno3=nano3+agcl na+cl+ag+no3=na+no3+agcl ag+cl=agcl а это : 1) серная кислота+гидроксид бария 2) хлорид железа(ii) + гидроксид калия 3)сульфат цинка + хлорид бария 4)фосфорная кислота + гидроксид
натрия 5) хлорид алюминия + нитрат серебра

Ответ
Всего ответов: 2

Другие вопросы по Химии

Предмет
Химия, 08.03.2019 11:40, пуля14
Составьте формулы: а) оксид калия б)нитрид лития в)карбид алюминия г)хлорид цинка оксид азота(1) д)бромид железа( 2) ж)фторид серебра
Ответов: 4
Предмет
Химия, 08.03.2019 18:30, 009988771
Напишите уравнения реакций алюминия: а) с соляной кислотой, б) хлоридом меди(ii), в) кислородом, г) серой
Ответов: 3
Предмет
Химия, 12.03.2019 20:44, vika2087
1. позначте тип хімічного зв’язку в молекулі s8 а. ковалентний полярний; б. йонний; в. ковалентний неполярний; г. металічний. 2. укажіть кислотний оксид: а. со; б. со2; в. сао; г. zno. 3. укажіть речовини, які взаємодіють з розведеним розчином сульфатної кислоти: а. cao; б. cu; в. mgcl2; г. cu(oh)2; д. cl2. 4. укажіть речовини з однаковим ступенем окиснення фосфору: а p2o3; б k3po4; в p4; г na3p; д p2o5. 5. укажіть речовини з однаковим ступенем окиснення нітрогену: а nh3 ; б no2 ; в hno3 ; г k3n ; д n2. 6. укажіть речовину, яка не є мінеральним добривом: а натрій нітрат; б амоній нітрат; в. кальцій сульфат; г. подвійний суперфосфат. 7. встановіть послідовність сполук за збільшенням ступеня окиснення фосфору в них: а hpo3; б li3p; в p4 ; г ca3(po4)2. 8. встановіть послідовність сполук за збільшенням ступеня окиснення сульфуру в них: а h2so4; б h2s; в h2so3; г s8. 9. розмістіть сполуки в ряд за збільшенням їхніх відносних молекулярних мас: а сульфатна кислота; б нітратна кислота; в вуглекислий газ; г кальцій карбонат. 10. розмістіть сполуки в ряд за збільшенням їхніх відносних молекулярних мас: а хлоридна кислота; б кисень; в амоніак; г сульфатна кислота. 11. встановіть відповідність між хімічним елементом і ступенями окиснення, які він може виявляти в сполуках: а. сульфур; 1 -2; б. карбон; 2 -2, +4, +6; в. оксиген; 3 -2, +2; г. фосфор. 4 -4, +2; +4; 5 -3, +3, +5. 12. встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій: реагенти: а. so3 + h2o = б. hcl + na2 s = в. h2so4 k + cu = г. ag + hno3 = продукти реакцій: 1 agno3 + no + h2o; 2 nacl + h2 s↑; 3 h2so4 ; 4 cuso4 + h2 ; 5 cuso4 + so2 + h2o; 13. встановіть відповідність між хімічними елементами та електронними формулами їхніх атомів: елементи: а сульфур; б силіцій; в оксиген; г карбон. електронні формули: 1s22s22p63s23p64s24p2 1s22s22p4 1s22s22p63s23p2 1s22s22p63s23p4 1s22s22p2 14. встановіть відповідність між хімічними елементами та електронними формулами їхніх атомів: елементи: а сульфур; б фосфор; в флуор; г нітроген. електронні формули: 1​1s22s22p63s23p64s24p2 2​1s22s22p5 3​1s22s22p63s23p3 4​1s22s22p63s23p4 5​1s22s22p3 15. складіть рівняння реакції в молекулярній та йонній формах: барій нітрат + натрій сульфат = 16. складіть рівняння реакції в молекулярній та йонній формах: калій карбонат + нітратна кислота =
Ответов: 1
Предмет
Химия, 13.03.2019 09:00, Людмилка73
Сколько железа можно получить восстановлением 1 кг железной руды содержащей 92,8% fe3o4 , если выход реакции составляет 80% от теоретически возможного
Ответов: 3
Предмет
Химия, 14.03.2019 05:10, ЮляФранк2105
Na3po4 - гидролиз, полностью расписать
Ответов: 3
Предмет
Химия, 14.03.2019 07:10, mashalefter
№63.маса залізної деталі -11,2г .яку кількість речовини становить така маса заліза?
Ответов: 3
Знаешь правильный ответ?
Яэту тему ионного обмена дан пример решения таких : 0) nacl+agno3=nano3+agcl na+cl+ag+no3=na+no3+agc...

Вопросы по предметам

Категория
Алгебра, 18.11.2020 06:00
Категория
Биология, 18.11.2020 06:00
Категория
Геометрия, 18.11.2020 06:01
baner
Вопросов на сайте: 18310301