Биология
Биология, 16.03.2019 05:55, SofiyaSofia

Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова

Ответ
Всего ответов: 3

Другие вопросы по Биологии

Предмет
Биология, 07.03.2019 14:55, vlmx2freddy
3установите соответствие между признаком растений и группой, для которой он характерен: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.2 столбецгруппа растений1.споровые2.семенные
Ответов: 1
Предмет
Биология, 16.03.2019 15:40, OTMOPOЗOK
Учеловека ген наследственной глухонемоты определенного типа рецессивен по отношению к гену нормального слуха. глухонемая женщина вышла замуж за мужчину с нормальным слухом. их ребенок глухонемой: а)определите генотип женщины, ее мужа и ребенка; б)наследуется ли этот признак по законам менделя?
Ответов: 1
Предмет
Биология, 17.03.2019 15:14, BuffyGamesLol
Встановлено що серед 300 вивчених локусів у 31 повністю відсутня мінливість​
Ответов: 3
Предмет
Биология, 17.03.2019 20:53, missislevitina
4. переміщення особин з однієї популяції в іншу або на нові території — це: а) природний добір б) ізоляція в) міграція г) дрейф генів 5. утворення великого червоного гребінця у самців курей є прикладом добору: а) стабілізуючого б) статевого в) дизруптивного г) рушійного 6. утворення двох видів птахів, які мали спільного предка, на сусідніх островах є прикладом видоутворення: а) алопатричного б) симпатричного в) шляхом схрещування г) шляхом поліплоїдії 7. критерій виду, який характеризує схожість зовнішньої і внутрішньої будови організмів одного виду: а) екологічний б) біохімічний в) морфологічний г) генетичний 8. критерій виду, який характеризує кількість і структуру хромосом виду, його каріотип: а) екологічний б) біохімічний в) морфологічний г) генетичний 9. пристосування живих організмів до певних умов середовища існування — це: а) адаптація б) конвергенція в) дивергенція г) паралелізм 10. 7 млн років тому в африці жили: а) ардіпітеки б) парантропи в) сахельантропи г) неандертальці 11. 100 тисяч років тому в європі жили: а) ардіпітеки б) парантропи в) сахельантропи г) неандертальці 12. теорія, прихильники якої вважають, що життя було занесене на землю з космосу: а) креаціонізму б) панспермії в) абіогенезу г) стаціонарного стану
Ответов: 2
Предмет
Биология, 19.03.2019 22:10, fomichyov1973
Обгрунтуйте анатомо-фізіологічні основи методів відновлення дихання
Ответов: 1
Предмет
Биология, 22.03.2019 09:23, Trytodo
Сравните две цепи питания, напишите о их сходствах и различиях: 1. трава-кузнечик-лягушка-змея-хищная птица 2. опавшие листья-насекомые-птицы
Ответов: 1
Знаешь правильный ответ?
Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова...

Вопросы по предметам

Категория
Химия, 28.10.2019 22:56
Категория
Геометрия, 28.10.2019 22:56
baner
Вопросов на сайте: 16215162