Биология
Биология, 27.02.2019 06:30, Зуев693

Вчём значение борозд и извилин на поверхности полушарий большого мозга?

Ответ
Всего ответов: 2

Другие вопросы по Биологии

Предмет
Биология, 03.03.2019 19:46, Яник111111111
1)царство растения питания: автотрофы или гетеротрофы? 2)царство грибы питания: автотрофы или гетеротрофы? 3)царство животные питания: автотрофы или гетеротрофы? 4)царство растения наличие пластид? 5)царство грибы наличие пластид? 6)царство животные наличие пластид?
7)царство растения наличие клеточной оболочки. если есть, то из какого вещества? 8))царство растения царство грибы наличие клеточной оболочки. если есть, то из какого вещества? 9)царство грибы наличие клеточной оболочки. если есть, то из какого вещества? 10))царство животные наличие клеточной
оболочки. если есть, то из какого вещества? 11)
Ответов: 2
Предмет
Биология, 12.03.2019 16:53, yfcnz1215
Сбиологией! применение полученных знаний и проверьте свои знания! буду ! 15
Ответов: 2
Предмет
Биология, 14.03.2019 01:40, МарианМариан
1)выделение воды из организма необходимо для 2предельными условиями существования животных в пустыне является. а)длина светового дня. б)засоление почвы. в)колебание температуры в течении дня. г) количество влаги
Ответов: 3
Предмет
Биология, 15.03.2019 02:20, Theonly1385894
На корнях многолетних растений можно найти: а - чешуевидные листья б - корневой чехлик в - зелёны листья г - пазушные листья включает вопрос, с несколькими вариантами ответов ( от 0 до 5)
Ответов: 2
Предмет
Биология, 17.03.2019 15:45, Алия0051
Запишите растений ставропольского края которые удалось от изчезновения
Ответов: 2
Предмет
Биология, 17.03.2019 20:53, missislevitina
4. переміщення особин з однієї популяції в іншу або на нові території — це: а) природний добір б) ізоляція в) міграція г) дрейф генів 5. утворення великого червоного гребінця у самців курей є прикладом добору: а) стабілізуючого б) статевого в) дизруптивного г) рушійного 6. утворення двох видів птахів, які мали спільного предка, на сусідніх островах є прикладом видоутворення: а) алопатричного б) симпатричного в) шляхом схрещування г) шляхом поліплоїдії 7. критерій виду, який характеризує схожість зовнішньої і внутрішньої будови організмів одного виду: а) екологічний б) біохімічний в) морфологічний г) генетичний 8. критерій виду, який характеризує кількість і структуру хромосом виду, його каріотип: а) екологічний б) біохімічний в) морфологічний г) генетичний 9. пристосування живих організмів до певних умов середовища існування — це: а) адаптація б) конвергенція в) дивергенція г) паралелізм 10. 7 млн років тому в африці жили: а) ардіпітеки б) парантропи в) сахельантропи г) неандертальці 11. 100 тисяч років тому в європі жили: а) ардіпітеки б) парантропи в) сахельантропи г) неандертальці 12. теорія, прихильники якої вважають, що життя було занесене на землю з космосу: а) креаціонізму б) панспермії в) абіогенезу г) стаціонарного стану
Ответов: 2
Знаешь правильный ответ?
Вчём значение борозд и извилин на поверхности полушарий большого мозга?...

Вопросы по предметам

Категория
Математика, 10.11.2019 13:37
Категория
Химия, 10.11.2019 13:37
baner
Вопросов на сайте: 18555984